ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[02-ธ.ค.-2558/บ้านเมือง] เฉลิมพระชนมพรรษายิ่งใหญ่บ้าน-วัด-โรงเรียนรวมใจสมโภช

img

เฉลิมพระชนมพรรษายิ่งใหญ่บ้าน-วัด-โรงเรียนรวมใจสมโภช บ้านเมือง ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอารามหลวงและวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2558 โดย ขณะนี้มีพระอารามหลวงและวัดต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 99 วัด อาทิ วัดปทุมวนาราม วัดประยุรวงศาวาส วัดยานนาวา วัดสระเกศ วัดอรุณราชวราราม วัดปากน้ำ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่กรุงเทพฯ พระบรมธาตุเจดีย์ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่พระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท จ.นครราชสีมา พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

รูปภาพ

เอกสารประกอบ