ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับของขวัญ รับสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ใช้เป็นแนวทางมาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรกรมการศ

img