ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศรายชื่อพระสงฆ์เดินทางไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

img

ประกาศรายชื่อพระสงฆ์เดินทางไปประกอบศาสนากิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รูปภาพ