ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศกรมการศาสนา ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รูปภาพ