ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

เอกสารประกอบ