ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

img

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 1.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 (สัญญา) 2.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) 3.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 (สัญญา) 4.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) 5.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564 (สัญญา) 6.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564 (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) 7.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 (สัญญา) 8.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) 9.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565 (สัญญา) 10.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565 (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) 11.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 (สัญญา) 12.สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)

เอกสารประกอบ