ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พิธีเปิดสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคู่สมรส เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในส่วนของกรมการศาสนา นายชัยพล สุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมในพิธี

รูปภาพ