ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะปฏิบัติงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศล

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะปฏิบัติงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าทำร่วมกันในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม