ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมวัง พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์