ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา

เอกสารประกอบ