ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการศาสนา ระดับอาวุโส กรมการศาสนา

img

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการศาสนา ระดับอาวุโส กรมการศาสนา