ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานพระราชพิธี งานพระบรมราชูปถัมภ์ งานพระบรมราชานุเคราะห์ งานราชการพิธี และงานศาสนพิธี ของกองศาสนพิธี กรมการศาสนา

img

สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานพระราชพิธี งานพระบรมราชูปถัมภ์ งานพระบรมราชานุเคราะห์ งานราชการพิธี และงานศาสนพิธี ของกองศาสนพิธี กรมการศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ )