ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[03-ธ.ค.-2558/มติชน (กรอบบ่าย)] กฐินพระราชทาน 196วัด'สามจังหวัดชายแดนใต้'

img

กฐินพระราชทาน 196วัด'สามจังหวัดชายแดนใต้' มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตวงศักดิ์ ชื่นสินธุ เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทวีความรุนแรง นอกจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ จะได้รับความเดือดร้อนแล้ว ยังมีผลกระทบถึงพระสงฆ์ ที่กลายเป็นเป้าหมายหนึ่งของผู้ก่อความไม่สงบ ทำให้พระสงฆ์ในพื้นที่มรณภาพไปหลายรูป บางวัดมีพระจำพรรษาเพียง 1 รูปเท่านั้น จากปัญหาดังกล่าวที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานับสิบปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยพระสงฆ์และประชาชนที่ถูกลอบประทุษร้ายจนไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นในพื้นที่ เพื่อดูแลพระสงฆ์และประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย

รูปภาพ

เอกสารประกอบ