ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

img
กลับ

[02-ธ.ค.-2558/คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)] เร่งเบิกงบปี59ให้76สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

img

เร่งเบิกงบปี59ให้76สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการรายงานผลการเบอกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงไตรมาสแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ว่า ขณะนี้ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณของ วธ. โดยเรียงลำดับการเบิกจ่าย ได้แก่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) กรมการศาสนา (ศน.) และกรมศิลปากรในส่วนขององค์การมหาชนนั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เบิกจ่ายภาพรวมได้ดีที่สุดรองลงมาศูนย์มามนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ได้กับและแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงของแต่กรมรับทราบแล้วว่า ภายในเดือนธันวาคมนี้ ต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละ 30 ตามที่รัฐบาลกำหนด

รูปภาพ

เอกสารประกอบ