ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รูปแบบ (ตัวอย่าง) หนังสือขอรับเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐิน

  รูปแบบ (ตัวอย่าง) หนังสือขอรับเป็นเจ้าภาพผ้าพระกฐิน

  อ่านต่อ
 • การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙

  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙

  อ่านต่อ
 • ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

  ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

  อ่านต่อ
 • ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล กรมการศาสนาร่วมกับวัดประจำรัชกาล ทั้ง ๙ วัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รับบริการอย่างมีความสุข โดยการจัดบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. วิ่งรับ – ส่ง บริการพุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระตามวัดเป้าหมายทั้ง ๙ วัด ซึ่งจะวิ่งรับ – ส่ง ผ่านหน้าวัดทุกๆ ๓๐ นาที ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวนวันละ ๘ คัน ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยในช่วงวันดังกล่าวจะมีพระธรรมวิทยากรนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา บรรยายธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมีพระธรรมวิทยากรหรือมัคคุเทศก์ นำชมวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย วัดประจำรัชกาล ๙ วัด ได้แก่ รัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรสาราม รัชกาลที่ ๔ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัชกาลที่ ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร รัชกาลที่ ๗ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รัชกาลที่ ๘ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร รัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

  อ่านต่อ
 • “เกมคุณธรรมเอนิเมชั่นออนไลน์” Race for Good วิ่งคุณธรรม

  เกมคุณธรรม Race For Good เกมวิ่งคุณธรรม จะพาเข้าสู่โลกที่ปีศาจแห่งความชั่วร้ายออกอาละวาด การออกวิ่งเพื่อสะสมพลังความดีจึงเริ่มต้นขึ้น คุณจะต้องเก็บสะสมพลังความดีให้มากที่สุด เพิ่มพลังความดี ไหว้พระ กราบพระพุทธรูป นั่งสมาธิ ปราบเหล่าปีศาจที่ชั่วร้าย และตามหาคำสอนที่มีประโยชน์ที่ซ่อนไว้มากมาย เรื่องราวของเกมวิ่งคุณธรรม Race For Good เมื่อพลังแห่งความดีเริ่มอ่อนแอ ปีศาจแห่งความชั่วทั้งสามจึงได้ออกอาละวาด ความชั่วร้ายเริ่มปกคลุมไปทั้งโลก เด็กผู้มีคุณธรรมที่ถูกเลือกทั้งสามจึงได้ออกวิ่ง เพื่อรวบรวมพลังงานความดีที่กระจัดกระจายออกไป ทำความดีด้วยวิธีต่างๆ แล้วใช้ความดีเหล่านั้นปราบความชั่วร้ายให้หายไป

  อ่านต่อ
 • ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปีระดับประเทศ

  ศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปีระดับประเทศ

  อ่านต่อ
 • โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๙”

  โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๙”

  อ่านต่อ
 • 5 ศาสนาในไทยแถลงการณ์แสดงความเสียใจเหตุรุนแรงในประเทศฝรั่งเศส

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น 12 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานในการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีตัวแทนจาก 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ในโอกาสนี้องค์กรศาสนิกสัมพันธ์และผู้เข้าร่วมในการประชุมได้ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 1 นาทีแถลงการณ์แสดงความเสียใจเหตุรุนแรงในประเทศฝรั่งเศส

  อ่านต่อ
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสมหามงคลที่พสกนิกร จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองแห่งสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างขวัญและกำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชน เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชนในชาติสืบไป และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมหามงคล กรมการศาสนาได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยสถาบันศาสนา กรมการศาสนาได้จัดพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ /นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีประชาชนร่วมแสดงออกถึงความเป็นชาติ เพื่อร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้กรมการศาสนา ได้บูรณาการจัดกิจกรรมในมิติของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใน ๓ ด้าน วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกโลก ให้เกิดเป็นรูปธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dra.go.th/th/King/activity.html

  อ่านต่อ
 • ผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ อิ่มบุญทั่วไทย..เก็บภาพประทับใจเทศกาลถือศีลกินเจ ปี ๒๕๕๘

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "อิ่มบุญทั่วไทย..เก็บภาพประทับใจเทศกาลถือศีลกินเจ ปี ๒๕๕๘" ด้วยนะคะ และขอขอบคุณผู้ร่วมประกวดทุกท่านที่ส่งภาพสวยๆ น่าประทับใจ เข้ามาร่วมกิจกรรมคะ กรมการศาสนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะร่วมกิจกรรมกับเราต่อไปเรื่อยๆนะคะ กิจกรรมของเราได้อิ่มใจ ได้บุญ และลุ้นรับรางวัลคะ ขอบคุณค่ะ

  อ่านต่อ
 • หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๘

  หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๘

  อ่านต่อ